Kliniska forskningscentrum

Inom Forum Norr finns fyra kliniska forskningscentrum (KFC). De finns placerade på sjukhusen i Umeå, Sunderbyn, Sundsvall och Östersund.

Syftet med våra KFC är att underlätta genomförandet av kliniska studier och bidra till att fler studier bedrivs i norra sjukvårdsregionen. Via det regionala samarbetet Forum Norr arbetar alla fyra KFC tillsammans för att studier ska kunna bedrivas på fler orter i norra sjukvårdsregionen. Detta samarbete möjliggör även gemensam inklusion av studiepatienter i hela norra regionen.

Önskar du bedriva en klinisk studie men saknar lokaler eller utrustning?

KFC är en resurs för klinisk forskning och här bedrivs både akademiska och företagssponsrade studier. På KFC kan forskare få stöd genom hela studieprocessen; från idé till avslutad studie. Det finns lokaler och utrustning avsedda för forskning, standardiserad utrustning och det finns möjlighet att hyra GCP-utbildade forskningssjuksköterskor för genomförande av studier. Det erbjuds även laboratorier för omhändertagande och förvaring av prover (-20° och -80°) samt tjänster så som studiestöd vid ansökningar, projektplanering, monitorering och slutrapportering av studier (se flik Kliniskt studiestöd). Lokala variationer gällande utbud av tjänster, lokaler och utrustning kan förekomma. Kontakta aktuellt KFC för kostnadsuppgifter och för att få veta vilka resurser som erbjuds just där.

Vill du veta mer?

På varje KFC arbetar minst en KFC-samordnare som fungerar som kontaktperson. Kontakta oss om du är intresserad av att veta mer eller om du är intresserad av att nyttja de resurser varje enskilt KFC erbjuder.

KFC Sunderbyn – Region Norrbotten Skicka din fråga till klinisktforskningscentrum@norrbotten.se  därefter kontaktar en av våra medarbetare dig.

KFC Sundsvall – Region Västernorrland Kontaktperson: Beatrice Backman Lönn kliniskt.forskningscentrum@rvn.se

KFC Umeå – Region Västerbotten Skicka din fråga till klinisktforskningscentrum@regionvasterbotten.se därefter kontaktar en av våra medarbetare dig.

KFC Östersund – Region Jämtland Härjedalen Kontaktperson: Agneta Lindberg agneta.lindberg@regionjh.se eller Anna Eriksson anna.eriksson@regionjh.se