Delta i studie

Vad är en klinisk studie och varför utförs den

Kliniska studier görs för att undersöka en grupp individer med en viss sjukdom, testa effekt och säkerhet hos nya läkemedel, diagnostiska tester, produkter eller behandlingar. Innan studier på människor påbörjas har tester redan gjorts på flera olika sätt i laboratorieförsök och i djurstudier. Kliniska studier är nödvändiga för att svara på frågor om till exempel effekter och biverkningar. Dessutom är de en förutsättning för att nya läkemedel, medicintekniska produkter eller behandlingar ska godkännas, och för att dessa ska kunna börja användas inom vården.

Vad innebär det att vara forskningsperson

Ofta innebär det att man får genomgå noggranna undersökningar och är dessutom ofta med och bidrar till ökad kunskap om sjukdomar eller behandlingar. Beroende på hur den kliniska studien är upplagd är det inte säkert att alla deltagare får prova exempelvis en ny behandling. De som inte får det ingår då i en kontrollgrupp som antingen får ”sockerpiller”, så kallat placebo eller ett redan godkänt läkemedel som den nya behandlingen jämförs mot.

Rättigheter/skyldigheter

Du kan delta i kliniska studier både om du är patient som redan är i någon typ av behandling eller om du är frisk beroende och uppfyller studiens kriterier. Om du planerar delta i en studie, tänk igenom innan så att du har möjlighet att komma på de planerade besöken.

Samtycke

Innan du ger ditt godkännande att delta i en klinisk studie ska du erhållit skriftlig och muntlig information om vad det innebär att delta samt skrivit på en samtyckesblankett. Du kan när som helst återta ditt samtycke till att delta utan att det påverkar den ordinarie vården.

Försäkringar

Ditt deltagande i studien ska täckas av en försäkring, det är ansvarig för studien som har skyldighet att försäkringskydd finns för dig som deltar. Vilken försäkring som gäller skall du få information om.

Intresserad av att delta i en studie

Kontakta ditt hemsjukhus eller klinik och fråga vilka studier som bedrivs. Du kan också finna information om pågående studier inom onkologi på Regionala cancercentrums hemsida: Cancerstudier i Sverige

Du kan även läsa mer om att vara studiedeltagare på Kliniska Studier Sveriges hemsida: https://www.kliniskastudier.se/att-vara-studiedeltagare.html