Avtalssupport

Forum Norr utför budgetberäkning, avtalsgranskning och kan fungera som stöd i förhandling vid kliniska läkemedelsprövningar. Ta kontakt med ditt närmaste kliniska forskningscentrum för mer information.

Det finns bra information, hjälpdokument och mallar inför att ingå ett avtal. Genom länken nedan kan du ta del av mer information.

Informationsstöd: avtalsprojektet.se