Avtalssupport

Forum Norr utför budgetberäkning, avtalsgranskning och kan fungera som stöd i förhandling vid kliniska läkemedelsprövningar. Ta kontakt med ditt lokala KFC för mer information.

Det finns även bra information, hjälpdokument och mallar på avtalsprojektet.se att använda sig av innan man ska ingå ett avtal.