Forskning

Kompetensförsörjning och utveckling av forskningsverksamheten i regionen är prioriterade områden i regionförbundets verksamhet.

En gemensam inriktning på samverkan kring forskning beslutades 2008, reviderades 2013. Regionens arbete inom området samordnas på tjänstemannanivå i FUI-rådet som utgörs av regionernas forskningschefer, regionens universitet samt förbundsdirektören.

På initiativ av regionförbundet påbörjades 2009 en plattform för att utveckla klinisk behandlingsforskning i Norrland (KBN).

Norra sjukvårdsregionen finansierar gemensamt forskningsanslaget Visare Norr, FUI-rådet beslutar om tilldelningen.