Folkhälsosamrådet

Folkhälsosamrådet består av en tjänsteman från varje medlemsregion. Regionerna svarar för att den utsedda personen kan utgöra en länk till regionens eget planarbete. Gruppen utser inom sig sammankallande och ordförande.

Folkhälsosamrådet ska:

  • Utveckla en strategisk plan för hur folkhälsan ska förbättras i regionen.
  • Ansvara för att förankra den gemensamma planen hos respektive regionledning.
  • Följa upp folkhälsoarbetet och rapportera till direktionen om utvecklingen.
  • Samordna och samarbeta i uppföljning och redovisning av hälsoutvecklingen i befolkningen. Rapporteras till Förbundsdirektionen.
  • I övrigt biträda NRF med underlag i frågor som rör folkhälsoområdet.
  • Lämna rapport till förbundsdirektionen vid behov samt i förbundets årsrapport.