Endokrina sjukdomar

Specifikt uppdrag under 2021 – 2022

  • Följa utveckling och påverkan av Socialstyrelsens slutliga beslut gällande NHV könsdysfori inom sjukvårdsregionen
  • Följa utveckling och påverkan av Socialstyrelsens slutliga beslut gällande NHV neuroendokrina tumörer inom sjukvårdsregionen
  • Tillsätta RAG Diabetes
  • Utveckla MDK

Ledamöter

Kontakt för gruppen: helen.abrahamsson@norrarf.se

Håkan Fureman, NPO-ledamot och ordförande, Jämtland-Härjedalen

Marianne Gjörup, Norrbotten

Cecilia Sjöblom Fall, Västerbotten

Frans Perris, Västerbotten

Britt-Marie Nicolaisen, Västernorrland