Dags att söka forskningsmedel? Seminarium om att skriva statistikavsnittet

Utbildning hos Registercentrum Norr:

11 oktober kl 13.00-15.00
Fullmäktigesalen landstingshuset Umeå

Seminariet riktar sig till forskare och doktorander som vill söka forskningsmedel vill förbättra statistikavsnittet – eller till dem som bara vill lära sig mer om poweranalys.

  • Vad är egentligen statistisk Power?
  • Hur hänger metodval och powerberäkningar ihop?
  • Tips på några användbara statistiska metoder
  • Hur ska poweranalys beskrivas i en ansökan?

Efter seminariet ges möjlighet att ställa frågor till våra statistiker.

Seminariet är kostnadsfritt och ingen anmälan krävs.
Vid frågor, maila statistik.rcnorr@vll.se