Dags att söka forskningsanslag VISARE NORR

Fyra norrlandsting i forskningssamverkan för ett VISARE NORR

För 2014 kommer de fyra norrlandstingen Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten att ställa 2,3 miljoner kronor till förfogande för forskning inom hälso- och sjukvården i norra sjukvårdsregionen, vartill kommer 100 000 kronor för klinisk diabetesforskning.

Sista ansökningsdag är 15 september 2013

Läs mer