Dags att söka forskningsanslag VISARE NORR 2017

Forskningssamverkan i Norrland för ett VISARE NORR

För 2017 kommer landstingen i Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten tillsammans med Region Jämtland Härjedalen att ställa 2,5 miljoner kronor till förfogande för klinisk forskning inom hälso- och sjukvården i norra sjukvårdsregionen, vartill 100 000 kronor ställs till förfogande för klinisk diabetesforskning.

Ansökan öppnar den 1 juni och sista ansökningsdag är den 15 september 2016.

Läs mer här

Annons 2017