Dags att söka forskningsanslag VISARE NORR 2016

Forskningssamverkan i Norrland för ett VISARE NORR

För 2016 kommer landstingen i Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten tillsammans med Region Jämtland Härjedalen att ställa 2,3 miljoner kronor till förfogande för klinisk forskning inom hälso- och sjukvården i norra sjukvårdsregionen, vartill 100 000 kronor ställs till förfogande för klinisk diabetesforskning.

Sista ansökningsdag är den 15 september 2015.

Läs mer här

VN-marke orange