Dags att söka forskningsanslag för Visare Norr 2018

Forskningssamverkan i Norrland för ett VISARE NORR

För 2018 kommer landstingen i Västernorrland och Västerbotten tillsammans med Region Norrbotten samt Region Jämtland Härjedalen att ställa 2,5 miljoner kronor till förfogande för klinisk forskning inom hälso- och sjukvården i norra sjukvårdsregionen, vartill 100 000 kronor ställs till förfogande för klinisk diabetesforskning.

Sista ansökningsdag är 15 september 2017.

Läs mer här

Visare Norr 2018