Reviderad prislista, bilaga 3

oktober 19, 2021

Vid förbundsdirektionens möte den 28 september 2021 § 63, beslutades att revidera regionavtalets prisbilaga 3. Revideringen avser vårdtjänster för Livsstilsbehandling…
Läs mer »

Sommarhälsning från NRF

juni 21, 2021

Hej! Nu väntar sommaren, förhoppningsvis med sköna ledigheter och möjligheter till återhämtning efter en arbetstyngd vinter. Vi hoppas också att…
Läs mer »

Tillgänglighetsdelegationen

juni 16, 2021

Tillgänglighetsdelegationen För att korta väntetider i vården har regeringen utsett en utredare och en delegation som ska arbeta för ökad…
Läs mer »

Beredningsgrupp 2 NHV

juni 16, 2021

Beredningsgrupp 2 NHV Socialstyrelsens utlyser tillstånd för ansökan om att få bedriva NHV. Utlysningarna bygger på GD:s beslut om antal…
Läs mer »

Samverkans- och Regionvårdsavtal 2021

december 16, 2020

. . Nu finns Samverkans- och Regionvårdsavtal 2021 samt prislistor tillgängligt på vår hemsida. Samverkansavtal och avtal om regionsjukvård (norrasjukvardsregionforbundet.se)

Höstbrev 2020

oktober 22, 2020

    Hej! Det är dags för ett nyhetsbrev igen för att berätta vad som skett i norra sjukvårdsregionförbundet sedan…
Läs mer »