Barn och ungdomars hälsa

Specifikt uppdrag under 2021 – 2022

  • Påbörja arbetet med öppenvårdsteam på BVC.
  • Etablera samarbete med t.ex. BUP, elevhälsa, barnhabilitering, barntandvård, barnhälsovård och övriga RPOn.
  • Nomineringsarbete för NHV och NAG

Ledamöter

Kontakt för gruppen: antti.holsti@regionvasterbotten.se

Urban Tirén, NPO-ledamot, Jämtland-Härjedalen

Lars Westergren, Jämtland-Härjedalen

Catrin Holgén, Jämtland-Härjedalen

Malin Hemphälä, Norrbotten

Per Friskopp, Norrbotten

Hilda Hassler, Norrbotten

Antti Holsti, ordförande, Västerbotten

Anne Thelander, Västernorrland

Cecilia Kjellberg Olofsson, Västernorrland