Anslag för förbundsdirektionens protokoll

21 mars 2024 Anslag

Protokoll från förbundsdirektionens sammanträde 20 mars 2024 är justerat och finns som PDF-fil
Den som vill överklaga något av besluten, måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerats här.

Plats: Digitalt sammanträde, Teams

Sammanträdesdatum: 2024-03-20

Tid för anslag: 2024-03-21

Sista datum för överklagan: 2024-04-11

Protokoll

2024-03-20 Protokoll

Sidan senast uppdaterad: 19 juli 2024

Skriv ut sida