Anslag för förbundsdirektionens protokoll

12 december 2023 Anslag

Protokoll från förbundsdirektionens sammanträde 6 december 2023 är justerat och finns som PDF-fil
Den som vill överklaga något av besluten, måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerats här.

Plats: Styrelserummet, Regionens Hus, Umeå

Sammanträdesdatum: 2023-12-06

Tid för anslag: 2023-12-12

Sista datum för överklagan: 2023-12-27

Protokoll

Protokoll 2023-12-06

Sidan senast uppdaterad: 3 mars 2024

Skriv ut sida