Anslag för förbundsdirektionens protokoll

5 oktober 2023 Anslag

Protokoll från förbundsdirektionens sammanträde 3 oktober 2023 är justerat och finns som PDF-fil
Den som vill överklaga något av besluten, måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerats här.

Plats: Digitalt sammanträde, Teams

Sammanträdesdatum: 2023-10-03

Tid för anslag: 2023-10-05

Sista datum för överklagan: 2023-10-27

Protokoll

Protokoll 2023-10-03

Sidan senast uppdaterad: 28 november 2023

Skriv ut sida