Anslag för förbundsdirektionens protokoll

24 mars 2023 Anslag

Protokoll från förbundsdirektionens sammanträde 15 mars 2023 är justerat och finns som PDF-fil.
Det kommer att publiceras en revidering av § 9 i separat PDF-fil, när den är justerad.
Den som vill överklaga något av besluten, måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerats här.

Plats: Lokal Insikten, Medlefors Folkhögskola, Skellefteå

Sammanträdesdatum: 2023-03-15

Tid för anslag: 2023-03-24

Sista datum för överklagan: 2023-04-14

Protokoll

2023-03-15 Protokoll 2023-03-15 Reviderad formulering § 9

Sidan senast uppdaterad: 19 juli 2024

Skriv ut sida