Anslag för arbetsutskottets protokoll

13 september 2022 Anslag

Protokoll från arbetsutskottets sammanträde den 13 september 2022 är justerat och finns som pdf-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Plats: Teams

Sammanträdesdatum: 2022-09-13

Tid för anslag: 2022-09-13

Sista datum för överklagan: 2022-10-05

Protokoll

Arbetsutskottet 2022-09-13

Sidan senast uppdaterad: 3 mars 2024

Skriv ut sida