Anslag för arbetsutskottets protokoll

25 november 2022 Anslag

Protokoll från arbetsutskottets sammanträde den 24 november 2022 är justerat och finns som pdf-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Plats: Teams

Sammanträdesdatum: 2022-11-24

Tid för anslag: 2022-11-25

Sista datum för överklagan: 2022-12-17

Protokoll

Protokoll arbetsutskott 2022-11-24

Sidan senast uppdaterad: 19 juli 2024

Skriv ut sida