Ändrade krav vid ansökan till Läkemedelsverket – ingen generell avgiftsbefrielse

Från och med den 1 mars 2019 kommer även icke-kommersiella aktörer att avgiftsbeläggas vid vetenskaplig rådgivning och vid ansökningar om klinisk prövning. Undantag kan komma att göras i enskilda fall.

Blankett ”Ansökan om avgiftsbefrielse för klinisk läkemedelsprövning enligt 6 kap 4 § i förordningen (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel” gäller därmed inte längre.

Mer information:
https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2019/Ingen-generell-avgiftsbefrielse—andrade-krav-vid-ansokan/