Äldres hälsa

Specifikt uppdrag under 2021 – 2022

  • Formalisera RAG Palliativvård
  • Titta över vilka specifika områden gruppen ska arbeta med
  • Utbildningsinsatser inom norra regionen

Ledamöter

Kontakt för gruppen: carina.magnusson@kfvn.se

Kristina Brookes, Jämtland-Härjedalen

Karin Gärd, Jämtland-Härjedalen

Peter Johansson, Norrbotten

Jenni Fryxell, Västerbotten

Gabriella Skantz Eikelboom, Västerbotten

Erik Rosendahl, Västerbotten

Henrik Ångström, NPO-ledamot, Västerbotten

Jennie Eriksson, kommunrepresentant, Västerbotten

Eva Oskarsson, Västernorrland

Elizabeth Nelson, Västernorrland

Carina Magnusson, ordförande, kommunrepresentant, Västernorrland