Akut vård

Specifikt uppdrag under 2021 – 2022:

  • Utveckla samarbeten inom områdena akuta transporter och trauma.
  • Samordning av transporter. Samverkan med sjuktransportgruppen inför NHV akuta transporter.
  • Kompetensförsörjningen ses över för ev samverkan.
  • Utveckla gemensamma utbildningar.

Ledamöter

kontakt för gruppen: christina.forsgren@regionvasterbotten.se

Anna-Lena Alfreds, Jämtland-Härjedalen

Britt-Marie Stolth, Jämtland-Härjedalen

Per Markusson, Norrbotten

Anna Alm Andersson, Norrbotten

Paula Johagen, Västerbotten

Jani Sundqvist, Västerbotten

Patrick Brandenstein, Västerbotten

Peter Neuman, ordförande, Västernorrland

Fredrik Granholm, NPO-ledamot, Västernorrland

Bodil Palm, Västernorrland