Utlysning av Norrlandspriset 2017

16 januari 2017 Nyhet

FoUU-rådet i Norra sjukvårdsregionen beslutade 2015-04-16 att vartannat år dela ut ett pris till två forskare som gjort betydande insatser för forskningen i Norrland. Norrlandspriset ska delas ut i två kategorier på vardera 20 000 kr enligt följande kriterier:

Pris 1 – Framgångsrik forskningssamverkan i Norrland
Detta pris delas ut till etablerad forskare som erhållit upprepade anslag från VisareNorr som huvudsökande. Forskaren har personligen bidragit till bestående FoUU-samverkan, är väl etablerad, har god forskarutbildning, meriterande externa anslag och hög produktivitet. Personen har på ett konstruktivt sätt verkat för att utveckla forskning och utbildning regionen.

Pris 2 – Lovande yngre forskare i Norrland
Detta pris delas ut till en forskare som nyligen disputerat (senaste sju åren) och som efter detta etablerat forskningssamarbete inom den norra regionen genom att bilda en ny god, och fruktbar forskningsmiljö. Forskaren har också uppvisat goda forskningsresultat samt producerat meriterande publikationer.

Nominering
Nominering av pristagare kan ske inom hela norra regionen. Nomineringen är fri. Nomineringarna granskas och bedöms av prioriteringskommittén för Visare Norr- anslaget och beslut fattas av regionala FUI-rådet. Priset kan bara erhållas en gång per person. Dock kan den som erhållit pris 2, senare erhålla pris 1.

Utdelning
Priset delas ut av landstings/regionstyrelsens ordförande eller direktör i det landsting/region där den regionala forskningskonferensen hålls. År 2017 hålls den regionala konferensen den 24-25 augusti i Umeå.

Sista dag för nominering är 2017-02-28 och skickas in på bifogad blankett till norrlandstingen@vll.se 

Vid frågor kontakta Birgitta Fransson, Norrlandstingens regionförbund birgitta.e.fransson@vll.se eller 090-785 7411.

Utlysning Norrlandspriset 2017

Sidan senast uppdaterad: 3 mars 2024

Skriv ut sida