Sommarhälsning från NRF

17 juni 2020 Nyhet
Sommaräng i motljus

Här kommer en sommarhälsning från Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF)

Vår ambition har varit att regelbundet ge ut ett nyhetsbrev om vad som händer i bygget av det sjukvårdsregionala systemet för kunskapsstyrning. Dessa märkliga pandemitider har tyvärr gjort att den planeringen försenats. Nu startar vi med denna sommarhälsning som innehåller aktuell information för er som har roller och funktioner i det sjukvårdsregionala systemet för kunskapsstyrning.

Hemsidan,  https://www.norrasjukvardsregionforbundet.se/kunskapsstyrning/

Vi har börjat uppdatera information om det sjukvårdsregionala systemet för kunskapsstyrning på vår hemsida. Vi lägger information om vilka sjukvårdsregionala programområden (RPO), arbetsgrupper (RAG) och samverkansgrupper (RSG) som har bildats, vilka uppdrag de har och vilka personer som ingår i dem. Vidare har vi förteckningar över Norra sjukvårdsregionens representanter i det nationella systemet, NPO, NAG och NSG.

Det här kommer att vara levande dokument som uppdateras regelbundet och vi vill gärna ha er hjälp med att korrigera felaktigheter och kompletteringar om ni ser att det saknas uppgifter. Meddela gärna det till oss på nrf@norrarf.se

Verksamhetsdialoger

I augusti startar vi dialoger med samtliga RPO som har bildats. Det är en uppföljning av de dialoger vi hade med dåvarande chefssamråd förra sommaren och de uppdrag vi kom överens om. Inbjudan till dessa dialoger kommer att skickas ut till berörda.

Webbinarium 4 december 2020

Under 2019 hade vi tre större Workshops i Umeå med deltagare från de fyra regionerna i norra sjukvårdsregionen. Pandemin har gjort att många aktiviteter har skjutits på framtiden däribland gemensamma möten och träffar. Nu finns ett datum för en gemensam aktivitet i form av ett webbinarium den 4 december.  Där kommer alla regioner i norra sjukvårdsregionen att kunna vara delaktiga med interaktion och på lika villkor. Vi har fångat synpunkter och önskemål i utvärderingar av tidigare workshops som vi försöker tillmötesgå i den kommande aktiviteten. Notera datumet i era kalendrar, vi återkommer med inbjudan och mer information om det efter semestrarna.

Med dessa rader vill vi önska er alla en lagom varm och skön sommar med möjlighet till återhämtning efter den här tuffa våren. Vi hoppas att det litet lugnare pandemiläget håller i sig och avmattas ytterligare. Vi ser fram emot en höst då vi kan komma vidare i det viktiga arbetet med att bygga vårt sjukvårdsregionala system för kunskapsstyrning i norra Sverige.

Vår framgång räknas i liv o jämlik hälsa – tillsammans gör vi varandra framgångsrika!

Bästa hälsningar

Nina Fållbäck Svensson, förbundsdirektör, NRF

Sidan senast uppdaterad: 3 mars 2024

Skriv ut sida