Seminarium om nationella riktlinjer för vård och stöd vid ätstörningar

Välkommen till ett seminarium om de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid ätstörningar

Socialstyrelsens första version av de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid ätstörningar publicerades den 3 maj.
Vi bjuder nu in dig, som beslutar om resurser i hälso-och sjukvården och socialtjänsten eller på annat sätt är involverad i implementeringen av de nya riktlinjerna, till ett digitalt seminarium.
Syftet med seminariet är att presentera de nya riktlinjerna som ett stöd för er region eller kommun i det kommande implementeringsarbetet. Vi berättar om rekommendationerna och de stöd för implementering av dessa som vi tagit fram. Vi presenterar även kort information om de framtagna indikatorerna.
Fram till den 20 juni tar vi emot synpunkter på riktlinjerna. En uppdaterad version av riktlinjerna planeras att publiceras i slutet av året.
Seminariet hålls i Teams och vi presenterar samma information vid varje tillfälle.

Du kan välja mellan 4 olika tillfällen:
Onsdag 22 maj kl 11.30-13.00
Torsdag 23 maj kl 9.00-10.30
Tisdag 28 maj kl 11.30-13.00
Fredag 31 maj kl 8.30-10.00
Anmäl dig här senast 17 maj. Möteslänk och eventuell ytterligare information kommer att skickas via e-post.

Varmt välkommen!
Projektteamet för nationella riktlinjer för vård och stöd vid ätstörningar
Vid frågor kontakta: anna.ilar@socialstyrelsen.se

Målgruppen för seminarierna är personer som beslutar om fördelning av resurser inom hälso- och sjukvården eller socialtjänst, eller som kommer vara involverade i implementeringsarbetet av de nya riktlinjerna i sin region.

Sidan senast uppdaterad: 18 maj 2024

Skriv ut sida