Regeringen och SKR överens om inriktning för kunskapsstyrningen i hälso- och sjukvården

22 mars 2024 Pressmeddelande

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har kommit överens om en gemensam inriktning för en sammanhållen och ändamålsenlig kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården. Detta ska bidra till att kunskap sprids, tillämpas, resultatet följs upp och ny kunskap skapas i en sammanhållen kedja. Det ska också bidra till tydligare fokus på implementering, uppföljning och analys samt verksamhetsutveckling.

Länk till Pressmeddelandet från Socialdepartementet

Sidan senast uppdaterad: 19 juli 2024

Skriv ut sida