Rapport primärvård i fokus

20 mars 2017 Nyhet

Primärvården i fokus – utveckling av sjukvårdssystemet

Förbundsdirektionen beslutade 2016-03-02 § 11 att initiera ett projekt med syfte att komma med förslag på den fortsatta utvecklingen av primärvården i norra sjukvårdsregionen. Styrgrupp för projektet har utgjorts av de fyra landstings-/regiondirektörerna. Till projektledare utsågs Mats Brännström. Projektet har löpt under elva månader från februari 2016 till januari 2017. Som projektgrupp har primärvårdschefer och beställarchefer fungerat.

Projektrapporten redovisades och fastställdes vid Förbundsdirektionen 2017-03-15 § 8.

Primärvården i fokus (öppnas i pdf)

Sidan senast uppdaterad: 3 mars 2024

Skriv ut sida