Rapport 2022 uppföljningsdialoger RPO och RSG

25 april 2023 Rapport

Uppföljningsdialogerna utgår från de generella utgångspunkter och uppdrag som formulerats i norra sjukvårdsregionen och de specifika uppdragen som har identifierats som viktiga utvecklingsområden.

Läs vidare 

Sidan senast uppdaterad: 3 mars 2024

Skriv ut sida