Reviderad prislista, bilaga 3

19 oktober 2021 Nyhet

Vid förbundsdirektionens möte den 28 september 2021 § 63, beslutades att revidera regionavtalets prisbilaga 3. Revideringen avser vårdtjänster för Livsstilsbehandling i Region Västernorrland.

Den reviderade prislistan gäller från den 1 november och finns publicerad på NRF:s hemsida www.norrasjukvardsregionforbundet.se/halso-och-sjukvard/avtal-och-priser/prislistor-norra-sjukvardsregionen/

Sidan senast uppdaterad: 3 mars 2024

Skriv ut sida