Plan för likvärdig cancervård i Norrland beslutad

21 mars 2013 Pressmeddelande

 

Förbundsdirektionen vid Norrlandstingens regionförbund har fastställt den första gemensamma utvecklingsplanen för cancervården i de fyra nordligaste landstingen.

– Utvecklingsplanen är väldigt viktig eftersom den lägger grunden för att vår vision ”Likvärdig och tillgänglig cancer­vård i hela Norrland med spets och bredd” ska bli verklighet, konstaterar Harriet Jorderud, ordförande för Norrlandstingens regionförbund.

Planen är en del av den nationella cancerstrategin. Målsättningen är att minska risken för insjuknande i cancer, att förbättra kvaliteten i omhändertagande av patienter och att förlänga överlevnadstid efter en cancerdiagnos. Respektive landsting beslutar om egna handlingsplaner för att förverkliga de gemensamma målen.

Landet är indelat i sex sjukvårdsregioner som alla arbetar mot samma mål, en bättre och likvärdig cancervård för alla. Samtliga regioner utarbetar utvecklingsplaner.

Navet i arbetet för de fyra nordliga landstingen är Regionalt Cancercentrum Norr, RCC Norr.

– Det finns sju huvudpunkter i vår utvecklingsplan som ska förstärka ett snabbt och riktigt omhändertagande av patienterna, med tyngdpunkt på kontaktsjuksköterskor som stöd vid patientens resa genom vården, ­säger Beatrice Melin, professor i onkologi och verksamhetschef vid RCC Norr. Hon uttrycker också glädje över man nu kan börja arbetet med att förverkliga planen.

Övriga prioriterade områden i planen är:

 • Förstärkningar inom patologi
 • Multidisciplinära konferenser för bättre diagnoser
 • Tillgång till kontaktsjuksköterskor för alla
 • En god inrapportering till kvalitetsregister – för att få nödvändiga underlag för förbättringsarbete
 • En förstärkning av den palliativa vården, vård i livets slutskede
 • Onkologisk specialistkompetens i hela regionen
 • Öka förutsättningarna för tidig upptäckt, genom att utveckla och optimera screeningverksamheten och genom att förbättra förmågan hos akut- och primär­vården i regionen att utan fördröjning diagnos­tisera cancersjukdomar
 • Fortsatt förebyggande arbete

En central del i arbetet är patientperspektivet.

– Vården ska ha patientfokus. Den ska präglas av att patienter och närstående involveras både i konkreta behandlingsbeslut och i vårdens utveckling, bland annat genom RCC Norrs patientråd och genom involvering i diagnosgrupperna, förklarar Beatrice Melin.

En plan för nivåstrukturering i regionen, som kortfattat går ut på att besluta vem som ska göra vad och var det ska göras samt att skapa en så bra samordning som möjligt, ska fastställas under 2013 och vara genomförd i slutet av 2014.

Hela utvecklingsplanen: http://www.cancercentrum.se/sv/norr/Malomraden/Regional-utvecklingsplan/

Bakgrund: Cancervården i Sverige är enligt flera undersökningar generellt bra. Sverige ligger i topp när det gäller överlevnad för flera cancerdiagnoser. Men eftersom antalet personer som lever med cancer beräknas fördubblas fram till år 2030 har regeringen beslutat om en nationell cancerstrategi. Den utredning som ledde fram till beslutet konstaterade även att det fanns skillnader i insjuknande och överlevnadstid mellan olika grupper i befolkningen beroende på kön, var man är bosatt samt vilken socioekonomisk grupp man tillhör.

Kontaktpersoner: Harriet Jorderud, ordförande för Norrlandstingens regionförbund Tel: 070-375 20 80 E-post: harriet.jorderud@jll.se

Beatrice Melin, professor, verksamhetschef RCC Norr Tel: 090-785 13 59 Mobil: 0730-91 80 28 E-post: beatrice.melin@onkologi.umu.se

 

Sidan senast uppdaterad: 28 maj 2023

Skriv ut sida

Vi använder cookies

På norrasjukvardsregionforbundet.se använder vi cookies för att förbättra användarupplevelsen och optimera vår sajt. Du kan själv styra vilka cookies som får användas och kan återkalla ditt samtycke när som helst. Gör dina val nedan eller klicka på ”Godkänn alla” för att ge samtycke till samtliga syften.

För att vi ska kunna spara dina val av cookies placeras även "nödvändiga cookies" som inte kräver ditt samtycke. Se cookiepolicy här. Placeringen av cookies innebär dessutom att vi behandlar dina personuppgifter. Se integritetspolicy här.

Cookie policy

Ditt samtycke gäller domänen: www.norrasjukvardsregionforbundet.se
Cookiepolicyn uppdaterades senast: 2022-08-24

Integritetspolicy

Visa de cookies som används på vår hemsida

Nödvändiga cookies behövs för att för att webbplatsens grundläggande funktioner ska fungera korrekt och för att vi ska kunna spara ditt val av cookies.

 • cookies_set

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: www.norrasjukvardsregionforbundet.se

 • selected_cookies

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: www.norrasjukvardsregionforbundet.se

Statistiska cookies hjälper webbplatsens ägare att förstå hur besökare interagerar med webbsidan genom att samla in och rapportera dessa uppgifter.

 • _ga

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 2 år

  Domän: www.norrasjukvardsregionforbundet.se

 • _gat

  Syfte: Används för att läsa och filtrera förfrågningar från bots. Om Google Analytics distribueras via Google Tag Manager kommer denna cookie att heta _dc_gtm_.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 minut

  Domän: www.norrasjukvardsregionforbundet.se

 • _gid

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 dag

  Domän: www.norrasjukvardsregionforbundet.se

På webbplatsen norrasjukvardsregionforbundet.se använder vi så kallade cookies för att analysera hur vår hemsida används i syfte att optimera och förbättra hemsidan. Du väljer själv om du vill ge samtycke till vårt användande av cookies och kan när som helst förhindra eller ändra användandet av cookies genom att klicka här.

Norra sjukvårdsregionförbundet ansvarar för placering av cookies på hemsidan och är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som samlas in av dessa. För mer information om vår behandling av dina personuppgifter, se vår integritetspolicy.

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som placeras på din enhet (dator/mobil/surfplatta som har tillgång till internetuppkoppling) av hemsidan du besöker – om du ger samtycke till detta. Cookien kan till exempel känna igenom dig som användare när du besöker vår webbplats och gör det möjligt att komma ihåg viktig information som gör ditt besök bekvämare och ger en förbättrad användarupplevelse. Cookies är så kallade passiva filer som inte kan sprida farlig programvara eller virus på din mobila enhet eller dator.

Det finns två typer av cookies, permanenta cookies och sessionscookies. På norrasjukvardsregionforbundet.se använder vi både permanenta cookies och sessionscookies. Permanenta cookies sparas som en fil på datorn under en viss tid tills servern som placerat dem, eller du som besökare väljer att radera dem. Sessionscookies lagras temporärt när du som besökare är inne på hemsidan och försvinner när du stänger din webbläsare.

Cookies kan även delas upp i förstahandscookies och trejdeparscookies. Förstahandscookies placeras av hemsidan du besöker medan tredjepartscookies placeras av en annan webbplats. På norrasjukvardsregionforbundet.se använder vi både förstahanscookies och tredjepartscookies.

Hur du undviker cookies

När du besöker vår webbplats kan du neka till alla eller vissa typer av cookies. Du kan även återkalla eller ändra ditt samtycke när som helst genom att klicka här.

Du kan även blockera cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Då kommer din webbläsare automatiskt neka till cookies eller informera dig när en hemsida begär att få lagra cookies.

Efter ditt besök kan du granska och radera de permanenta cookies som har lagrats i din webbläsare. I listan nedan ser du namnet på de cookies norrasjukvardsregionforbundet.se sparar så att du enkelt kan identifiera dem.

Här hittar du mer information om hur du hanterar cookies i din webbläsare:

Cookies som används av tredje part

På norrasjukvardsregionforbundet.se kan det finnas innehåll som bäddas in från YouTube. YouTube placerar cookies i din webbläsare när du besöker youtube.com eller när du trycker på inbäddat innehåll från YouTube som finns på vår hemsida. Norra sjukvårdsregionförbundet kan inte styra över dessa cookies eller de personuppgifter och information som kan komma att samlas in. Norra sjukvårdsregionförbundet använder inte de tjänster för riktad marknadsföring som erbjuds av YouTube. Därmed behöver du som användare kontrollera YouTubes hemsida för att få ytterligare information om hur de hanterar cookies, vilken information de samlar in och hur du kan ta bort eventuella tredjepartscookies.

Cookies som används på norrasjukvardsregionforbundet.se

Nödvändiga cookies behövs för att för att webbplatsens grundläggande funktioner ska fungera korrekt och för att vi ska kunna spara ditt val av cookies.

 • cookies_set

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: www.norrasjukvardsregionforbundet.se

 • selected_cookies

  Syfte: Sparar besökarens val av cookies.
  Utfärdas av: mk cookie master
  Livslängd: 1 år

  Domän: www.norrasjukvardsregionforbundet.se

Statistiska cookies hjälper webbplatsens ägare att förstå hur besökare interagerar med webbsidan genom att samla in och rapportera dessa uppgifter.

 • _ga

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 2 år

  Domän: www.norrasjukvardsregionforbundet.se

 • _gat

  Syfte: Används för att läsa och filtrera förfrågningar från bots. Om Google Analytics distribueras via Google Tag Manager kommer denna cookie att heta _dc_gtm_.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 minut

  Domän: www.norrasjukvardsregionforbundet.se

 • _gid

  Syfte: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
  Utfärdas av: Google Analytics
  Livslängd: 1 dag

  Domän: www.norrasjukvardsregionforbundet.se

Behandling av personuppgifter hos Norra Sjukvårdsregionförbundet.

När du skickar e-post till oss behöver vi behandla dina personuppgifter. Norra sjukvårdsregionförbundet (org nr 222000-1651) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dessa.

Personuppgifter som vi behandlar är ditt namn, e-postadress samt telefonnummer om du har uppgivit det. Vi kommer aldrig att hantera ditt personnummer förutsatt att inte du eller någon annan försett oss med det. Vi minimerar alltid användandet av personnummer och undanber oss att du förser oss med det.

NRFs webbplats använder Permanent Cookie och  Session Cookie.

Syftet med att behandla dina personuppgifter är för att kunna hantera din förfrågan. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning, uppgift av allmänt intresse eller rättslig förpliktelse.

Dina personuppgifter kan komma att delas med regioner, eller andra kommunalförbund, om det är nödvändigt för att kunna hantera din förfrågan. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra som vi inte enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut behöver göra detta för att kunna fullgöra våra uppgifter.

Dina personuppgifter kommer att behandlas och sparas så länge det är nödvändigt för att kunna hantera din förfrågan. Du har rätt till att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, att begära att felaktiga personuppgifter rättas, att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas och/eller att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Kontakta Norra sjukvårdsregionförbundets dataskyddsombud:
e-post: nrf@norrarf.se