Nya priser i avtal om regionvård 2020 från den 1 juli

29 juni 2020 Nyhet

Förbundsdirektionen beslutade den 2 juni 2020 § 39 om följande prisförändringar;

  • Priset för Specialistkonsultationer som framgår av avsnitt 3.4.11 ska vara 1 545 kr per timme i stället för 1 802 kr.
  • Det har beslutats om priser för sjukhusvård för Covid 19-patienter. Priserna framgår av bilaga 3.

Sidan senast uppdaterad: 19 juli 2024

Skriv ut sida