Ny nationell riktlinje från Socialstyrelsen för graviditet, förlossning och tiden efter

22 januari 2024 Nationella riktlinjer

Den nationella riktlinjen har publicerats i december 2023. Ett samlat nationellt stöd för mödrahälsovård och förlossningsvård, med stöd både till personal och beslutsfattare.

Det samlade stödet inom riktlinjen hittas här:  https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/nationella-riktlinjer-graviditet-forlossning-och-tiden-efter/

Sidan senast uppdaterad: 3 mars 2024

Skriv ut sida