Ny förbundsdirektör för Norrlandstingens regionförbund

14 oktober 2016 Pressmeddelande

Från och med den första februari 2017 tar Mats Brännström över som förbundsdirektör för Norrlandstingens regionförbund.

 – Jag ser fram emot att få ägna mig åt detta, säger Mats Brännström.

Rekryteringen av en ny förbundsdirektör för Norrlandstingens Regionförbund är nu avslutad. Det blir Mats Brännström, som i februari 2017 tar över efter nuvarande förbundsdirektör Sara Ekström som går i pension. Mats Brännström har varit verksam i både Västerbottens och Norrbottens landsting och kommer senast från rollen som landstingsdirektör i Norrbotten, och innan dess som utvecklingsdirektör.

– Mats Brännström har följt det regionala samarbetet under många år i sina tidigare uppdrag och vi vet att han har en brett kontaktnät såväl inom regionen som nationellt. Han har också en mycket god insikt i regionens utmaningar, säger Maria Stenberg, landstingsråd och direktionens ordförande.

Det är direktionens arbetsutskott som har ansvarat för rekryteringen och Maria Stenberg är mycket nöjd med rekryteringen.

– Jag är övertygad om att Mats Brännströms mångåriga erfarenhet kommer väl till pass i tider av utveckling och förändring. Vi ser att det regionala samarbetet utvecklas allt mer under senare år och det är vår strävan att fortsätta den utvecklingen. Mats kommer att vara en verklig tillgång för att underlätta det arbetet, säger Maria Stenberg.

Norrlandstingens regionförbund

Norrlandstingens regionförbund (NRF) är de fyra norrlandstingens gemensamma samverkansorgan för regionsjukvård, utbildning och forskning i norra Sverige. Syftet är att tillvarata och utveckla gemensamma intressen inom hälso- och sjukvård, utbildning och forskning och därmed sammanhängande verksamheter. NRF medverkar också i förberedelserna för en regionbildning i Norra Sverige 2019.

– Eftersom samarbetet mellan landsting och regioner har blivit allt mer nödvändigt för att kunna ge en god och jämlik vård, så känns det här som ett mycket spännande och viktigt uppdrag, säger Mats Brännström.

Mer information

Maria Stenberg, Landstingsråd, Norrbottens läns landsting, 070- 222 18 06
Mats Brännström, tillträdande förbundsdirektör, 070-595 45 61

Mats Brännström

 

 

Sidan senast uppdaterad: 19 juli 2024

Skriv ut sida