Norrlandstingen ger 2,5 miljoner till klinisk forskning

1 december 2016 Pressmeddelande

Landstingen i Västerbotten, Västernorrland, Norrbotten och region Jämtland-Härjedalen ger 2,5 miljoner till klinisk forskning 2017

Landstingen i Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten samt region Jämtland-Härjedalen, har sedan 1986 fördelat drygt 75 miljoner kronor till klinisk forskning i norr. Fler än 900 forskningsprojekt har under åren fått medel från Visare Norr som står för Vårdforskning I SAmverkan REgionalt i Norr. Årliga anslag från respektive landsting och region till FoU- och så kallade spetsprojekt ger dessutom tillsammans ytterligare omkring 25 miljoner kronor till forskningen.

Visare Norr-anslaget ska stimulera till forskning i samverkan mellan anställda i Norrlandstingen, Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet. Det är forskningsprojekt med klinisk och annan verksamhetsanknuten inriktning som prioriteras. Ett viktigt inslag i bedömningen är nyttan för patienterna. Flera nationella bedömningar visar att svensk klinisk forskning måste stödjas och vidareutvecklas för att behålla en hög internationell standard. Starka nätverk och kreativa forskarmiljöer är avgörande. Erfarenheterna av vårdforskningen genom Visare Norr är positiva. Utformningen stimulerar till ökad forskningssamverkan över landstingsgränserna i regionen. Samverkan skapar bredare underlag för forskningen och större kompetens.

För projektåret 2017 har 2,5 miljoner kronor ställts till förfogande. Till det kommer 100 000 kronor från Folke Lithners fond för klinisk diabetesforskning i Norrland som tilldelas två projekt.

2,5 miljoner fördelade till 17 forskningsprojekt

Det är allt fler som söker medel ur Visare Norr. För 2017 har 50 projekt ansökt om forskningsmedel, 17 projekt har beviljats anslag.

Ansökningarna bedöms av en särskild prioriteringskommitté med företrädare för landstingen och regionen och de tre regionuniversiteten. Beslut om fördelning tas av regionförbundets Forsknings- och utbildningsråd. Bedömarna konstaterar att kvalitén på forskningsprojekten genomgående är hög och att betydligt fler projekt skulle ha varit väl kvalificerade för forskningsmedel, om mer medel funnits att fördela. Beslutet har redovisats för Förbundsdirektionen för Norrlandstingens regionförbund vid dagens sammanträde.

De enskilda projekten finns i bifogad sammanställning. Ytterligare information om forskningsanslaget Visare Norr finns på www.norrlandstingen.se.

Mer information om forskningsprojekten kan också fås från nedanstående personer i respektive landsting/region:

Norrbotten: Karin Jones 072-218 50 01

Västerbotten: Anna Ramnemark 070-311 43 96

Västernorrland: Jonas Appelberg 070-562 12 44

Jämtland/Härjedalen: Göran Larsson 070-293 50 44

Beslut VisareNorr 2017

Sidan senast uppdaterad: 19 juli 2024

Skriv ut sida