Norrlandspriset

Vid norra regionens forskningskonferens delades det nyinstiftade Norrlandspriset ut. Denna gång gick priset till två etablerade forskare vid Norrbottens läns landsting.

Norrlandspriset vilket delas ut till forskare som bedrivit särskilt framstående forskning i regionen. Detta år tilldelades priset på 10 000 till Olinstudierna/Eva Rönmark och Monicaforskningen/Mats Eliasson. Priset delas ut till en etablerad forskare som erhållit upprepade anslag från Visare Norr som huvudsökande. Forskaren har personligen bidragit till bestående FoU samverkan, är väl etablerad, framgångsrik och nydanande som forskningsledare och har byggt upp en kreativ forskningsmiljö med god forskarutbildning, meriterande externa anslag och hög produktivitet. Personen har på ett konstruktivt sätt verkat för att utveckla forskning och utbildning i regionen.

För att under lång tid byggt upp och etablerat en framgångsrik forskningsmiljö utgående från OLIN projektet, baserad på epidemiologiska studier om astma och allergier bland barn och ungdomar. Forskningen har varit av hög kvalitet och på ett tydligt sätt bidragit till såväl bestående forskningssamarbete mellan landsting och universitet i Norrland som till utveckling av den lokala akademiska miljön. Forskningen har varit möjlig bland annat genom stöd av Norrlandstingens forskningsanslag Visare Norr.

För att genom ett stort och långsiktigt engagemang byggt upp och inspirerat till en framgångsrik forskningsmiljö med studier utgående från longitudinella databaser för kardiovaskulär och diabetessjukdomar inom MONIKA projektet. Ett betydelsefullt engagemang har också funnits för att, utifrån det vetenskapliga, bidra till att stärka den akademiska miljön vid regionalisering av Umeå universitets läkarutbildning. Forskningen har varit av hög kvalitet och på ett tydligt sätt bidragit till såväl bestående forskningssamarbete mellan landsting och universitet i Norrland som till utveckling av den lokala akademiska miljön. Forskningen har varit möjlig bland annat genom stöd av Norrlandstingens forskningsanslag Visare Norr.

Sidan senast uppdaterad: 3 mars 2024

Skriv ut sida