Nationellt kliniskt kunskapsstöd med nytt utseende

Webbplatsen Nationellt kliniskt kunskapsstöd, NKK, vidareutvecklas och har fått nytt utseende. Nu kan du bland annat se vilka kunskapsstöd som är nya eller reviderade och det finns även möjlighet att se regionala tillägg om exempelvis ansvarsfördelning och remissrutiner.

Länk till Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Länk till Ineras nyhet

Sidan senast uppdaterad: 19 juli 2024

Skriv ut sida