Nationellt kliniskt kunskapsstöd flyttar till 1177

24 augusti 2023 Kunskapsstyrning

Nationella kliniska kunskapsstöd kommer att visas som en del av 1177 via en ingång för vårdpersonal. Nuvarande innehåll på 1177 kommer samlas under en ingång för allmänheten.

Förändringen innebär att samtliga kunskapsstöd som nu finns på nationelltklinisktkunskapsstod.se flyttas över (migreras) till 1177 efter att 1177.se har anpassats för de olika målgrupperna allmänhet och vårdpersonal.

Kunskapsstödens innehåll kommer även efter förflyttningen att kunna läsas in i regionala lösningar via så kallade API:er. Syftet med överflyttningen, som hanteras av Inera, är att förenkla och effektivisera både hantering och användning av kliniska kunskapsstöd.

Överflyttning kommer tidigast att ske 2024.

Byte av publiceringsverktyg
Inera har beslutat att byta författarverktyget “Verktyg för kunskapsstöd” (VKS) till Ineras gemensamma plattform för webbtjänster (PWT). Syftet är bland annat att inhämta synergier och ökad möjlighet till samordning med Ineras övriga tjänster. Bytet sker under hösten och påverkar inte nationelltklinisktkunskapsstod.se eller API-lösningar. En referensgrupp för fortsatt utveckling kommer att bildas.

Sidan senast uppdaterad: 18 maj 2024

Skriv ut sida