Kunskapsstyrningsdag i norra sjukvårdsregionen

3 maj 2023 Kunskapsstyrning

I Umeå samlades representanter från Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen för att tillsammans ägna en särskild dag för det fortsatta arbetet i kunskapsstyrningssystemet.

Syftet med dagen var att utbyta erfarenheter, fånga in behov av stöd och samverkan samt stärka relationerna på sjukvårdsregional nivå.

Under dagen diskuterades bland annat utvecklingsplanen för kunskapsstyrning, där fokus nu ska flyttas från uppbyggnad kunskapsstyrningsorganisationen till att införa och tillgängliggöra kunskapsstöd samt att följa upp och förbättra resultatet av arbetet.

Bland de deltagande fanns representanter från sjukvårdsregionala programområden, stödfunktioner och samverkansgrupper.

Dagen arrangerades den 26 april 2023 av den regionala samverkansgruppen stöd för utveckling med stöd av Norra sjukvårdsregionförbundet.

Kunskapsstyrningsdag 26 april 2023

Sidan senast uppdaterad: 19 juli 2024

Skriv ut sida