Kamp mellan universitetssjukhusen

Operation

Kamp mellan universitetssjukhusen kan påverka vården i Östersund

Riksdagen har beslutat att den högspecialiserade vården ska utföras på färre sjukhus. Det finns en oro för att Norrlands universitetssjukhus i Umeå ska tappa specialistvård och därmed sin status. Det skulle direkt påverka Östersunds sjukhus, som är beroende av specialisterna på NUS.

Det pågår en översyn av den så kallade Nationella högspecialiserade vården, avancerad vård som kräver speciella resurser och specialister. Man vill att mer ovanliga och svåra diagnoser ska behandlas på få universitetssjukhus – övning ger färdighet, menar riksdagen. Ju fler patienter specialister har ju bättre blir de – det är tanken.

Norrland har få invånare

Nina Fållbäck Svensson, direktör för Norra sjukvårdsregionen, är medveten om att Norrland har en uppförsbacke med tanke på att patientunderlaget bara är 900 000.

– Vi vill förstås att alla ska få den bästa vården oavsett var den finns, säger hon.

– Men det är mycket viktigt att vi bevakar frågan. NUS, Norrlands universitetssjukhus, får inte tappa den specialistvård vi har här.

Svårare att rekrytera

Dräneras universitetssjukhuset i Umeå påverkar det läkarutbildningen som erbjuder studerande att vara några terminer på Östersunds sjukhus.
– Östersunds sjukhus får svårare att rekrytera läkare, säger Nina Fållbäck Svensson, direktör för Norra sjukvårdsregionen.

”Behöver universitetssjukhuset”

– Vi behöver universitetssjukhuset i Umeå där det finns de som kan mer än oss, säger Anders Ulvenstam, överläkare på hjärtenheten på Östersunds sjukhus.

Universitetssjukhusen ansöker om de högspecialiserade diagnoser de vill behandla. Diskussioner pågår i olika politiska led och olika referensgrupper arbetar med centraliseringen av nationell högspecialiserad vård. Beslut tas av Socialstyrelsen.

Hör Nina Fållbäck Svensson om varför Östersunds sjukhus kan påverkas i klippet.

Sidan senast uppdaterad: 19 juli 2024

Skriv ut sida