Inspirationsseminarium God och nära vård i glesbygd

14 september 2023 Glesbygd

Inom ramen för det gemensamma projektet ”God och nära vård i glesbygd” anordnas ett inspirationsseminarium om evidensläget när det gäller rekrytering av medarbetare till glesbygd. Vi har blivit uppmärksammade på att WHO redan 2010 gjorde en sammanställning över vilka aktiviteter som kan anses evidensbaserade när det gäller att rekrytera och behålla personal i glest befolkade områden. Sammanställningen uppdaterades 2021 och har vid Glesbygdsmedicinskt centrum i Västerbotten omarbetats till en modell kallad ”Recruit and Retain”. Modellen har fått genomslag internationellt med många studiebesök men hittills varit okänd i norra Sverige!

Vi tänkte ändra på det bjuder nu in till ett digitalt inspirationsseminarium tisdagen den 24 oktober kl. 13.00 – 15:00. Målgruppen är verksamhetschefer eller motsvarande i regional och kommunal primärvård och tandvård liksom HR-personer i bägge organisationerna. Ett framgångsrikt arbete bedrivs i stor utsträckning lokalt och därför är det viktigt att de som verkar lokalt samarbetar.

Hoppas att du tycker att detta låter intressant!

Skicka din anmälan till mats.brannstrom@regionvasterbotten.se

Sidan senast uppdaterad: 19 juli 2024

Skriv ut sida