Forskningen kan hjälpa oss att klara omställningen till Nära vård

26 september 2023 Norrskenskonferens

Lisbeth Löpare Johansson, samordnare för Nära vård på Sveriges kommuner och regioner (SKR), lyfte fram forskningens betydelse på Norrskenskonferensen i Luleå. ”För att klara omställningen i vården behöver vi ändra arbetssätt. Forskningen kan hjälpa oss att göra det”, konstaterade hon.

Norrskenskonferensen på Kulturens hus i Luleå samlade runt 160 doktorander och erfarna forskare med vårdinriktning från de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF).

https://www.norrbotten.se/sv/region-norrbottens-nyhetsarkiv/forskningen-kan-hjalpa-oss-att-klara-omstallningen-till-nara-vard/

Text och foto Jonas Hansson, region Norrbotten

Sidan senast uppdaterad: 18 maj 2024

Skriv ut sida