Dialogmöte inom ramen för uppdrag psykisk hälsa den 8 september

20 september 2017 Nyhet

Den 8 september 2017 genomfördes ett Dialogmöte inom ramen för Uppdrag psykisk hälsa mellan SKL och representanter för kommuner, landstingen, råd för kunskapsstyrning och brukarorganisationer i de fyra norra länen. Syftet var att gemensamt diskutera former och genomförande av det regionala resurscentrum för psykisk hälsa (RCHP), som de fyra landstingen tecknat avtal om att skapa.

Mats Brännström, förbundsdirektör vid Norrlandstingens regionförbund, är norra regionens kontaktperson.

Förutom Mats Brännströms introduktion och lägesbeskrivning presenterade projektchef Ing-Marie Wieselgren och handläggare Zophia Mellgren, båda SKL, bakgrund, ambitioner och möjligheter till stöd från nationellt håll. Mårten Jansson, NSPH, gav viktig input från brukarnas sida.

De fyra presentationerna finns att se genom nedanstående länk:

https://regionvasterbotten.se/fou-valfard/dialogmote-inom-ramen-for-uppdrag-psykisk-halsa/

Sidan senast uppdaterad: 3 mars 2024

Skriv ut sida