Dags att söka forskningsanslag VISARE NORR

9 juli 2014 Nyhet

Fyra norrlandsting i forskningssamverkan för ett VISARE NORR

För 2015 kommer de fyra norrlandstingen Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten att ställa 1,85 miljoner kronor till förfogande för forskning inom hälso- och sjukvården i norra sjukvårdsregionen, vartill kommer 100 000 kronor för klinisk diabetesforskning.

Sista ansökningsdag är 15 september 2014

Läs mer här

 

 

 

Sidan senast uppdaterad: 19 juli 2024

Skriv ut sida