Dags att söka forskningsanslag VISARE NORR

29 maj 2013 Nyhet

Fyra norrlandsting i forskningssamverkan för ett VISARE NORR

För 2014 kommer de fyra norrlandstingen Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten att ställa 2,3 miljoner kronor till förfogande för forskning inom hälso- och sjukvården i norra sjukvårdsregionen, vartill kommer 100 000 kronor för klinisk diabetesforskning.

Sista ansökningsdag är 15 september 2013

Läs mer

Sidan senast uppdaterad: 3 mars 2024

Skriv ut sida