Dags att söka forskningsanslag VISARE NORR 2016

26 juni 2015 Pressmeddelande

Forskningssamverkan i Norrland för ett VISARE NORR

För 2016 kommer landstingen i Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten tillsammans med Region Jämtland Härjedalen att ställa 2,3 miljoner kronor till förfogande för klinisk forskning inom hälso- och sjukvården i norra sjukvårdsregionen, vartill 100 000 kronor ställs till förfogande för klinisk diabetesforskning.

Sista ansökningsdag är den 15 september 2015.

Läs mer här

Annons 2016

 

Sidan senast uppdaterad: 3 mars 2024

Skriv ut sida