2,25 miljoner till klinisk forskning 2023

14 december 2022 Pressmeddelande

Norra sjukvårdsregionen (Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten och Region Västernorrland) ger 2,25 miljoner till klinisk forskning 2023.

Norra sjukvårdsregionen har sedan 1986 fördelat cirka 80 miljoner kronor till klinisk forskning i norr. Över 900 forskningsprojekt har under åren fått medel från Visare Norr som står för Vårdforskning i samverkan regionalt i norr.

Beslut

Visare Norr – Anslaget ska stimulera till forskning i samverkan mellan anställda i Norra sjukvårdsregionen, Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet. Det är forskningsprojekt med klinisk- och annan verksamhetsanknuten inriktning som prioriteras.

Ett viktigt inslag i bedömningen är nyttan för patienterna. Flera nationella bedömningar visar att svensk klinisk forskning måste stödjas och vidareutvecklas för att behålla en hög internationell standard. Starka nätverk och kreativa forskarmiljöer är avgörande. Samverkan skapar bredare underlag för forskningen och större kompetens.

2,25 miljoner fördelade till tio forskningsprojekt

För projektåret 2023 har 2,25 miljoner kronor ställts till förfogande. Till det kommer 100 000 kronor från Folke Lithners fond för klinisk diabetesforskning i Norrland. 16 projekt ansökte om forskningsmedel. Anslag beviljades för 10 projekt, varav 3 från Folke Lithners fond.

Ansökningarna har bedömts av en särskild prioriteringskommitté med företrädare för Norra sjukvårdsregionen samt de tre regionuniversiteten. Beslut om fördelningen togs av FUI-rådet i november. Bedömarna har konstaterat att kvaliteten på forskningsprojekten genomgående varit hög och att betydligt fler projekt skulle ha varit väl kvalificerade för forskningsmedel, om mer medel funnits att fördela. Beslutet har redovisats för förbundsdirektionen för Norra sjukvårdsregionförbundet vid sammanträde 2022-12-13.

De enskilda projekten finns i bifogad sammanställning. Ytterligare information om forskningsanslaget Visare Norr finns på www.norrasjukvardsregionforbundet.se/

Upplysningar om forskningsprojekten kan ges från nedanstående personer i respektive region:

Norrbotten Johanna Törmä 072-454 74 56
Västerbotten Göran Larsson 070-293 50 44
Västernorrland Anna Sundström 070–384 75 25
Jämtland Härjedalen Bodil Landstad 073-0912884

Sidan senast uppdaterad: 3 mars 2024

Skriv ut sida