Välkommen till introduktion om kunskapsstyrning

2024-04-18 15.30-17.00 Digitalt genom Teams Nya ledamöter i olika grupperingar som arbetar med kunskapsstyrning och andra som är intresserade

Introduktion för nya ledamöter i olika grupperingar i kunskapsstyrningssystemet inom norra sjukvårdsregionen

Introduktionen hålls digitalt

18 april 2024 mellan 15.30-17.00, anmälan görs här

Agenda för introduktionen:

  1. Norra sjukvårdsregionförbundet, NRF, hälsar välkommen
  2. Information om hur systemet för kunskapsstyrning fungerar och vad det innehåller (ca 30 minuter)
  3. Tid för frågor och diskussion (ca 40 minuter)
  4. Avslut

Välkomna!

Sidan senast uppdaterad: 19 juli 2024

Skriv ut sida