Temainriktad webbinarieserie inom kunskapsstyrning

2024-03-12 14:00-16:00 Digitalt genom Teams Alla intresserade inom norra sjukvårdsregionen

Varmt välkommen till en serie temainriktade webbinarium inom kunskapsstyrning!

Norra sjukvårdsregionförbundets struktur för kunskapsstyrning och den sjukvårdsregionala samverkansgruppen RSG Stöd för utveckling kommer under 2024 att anordna en serie webbinarier i syfte att tydliggöra och underlätta kunskapsstyrningsarbetet.

Arbetet med kunskapsstyrning utvecklas. Vi går nu i våra regioner vidare från att etablera strukturer som säkrar analyser och beslut, till ett tydligare fokus på en ökad förmåga att tillgängliggöra och införa olika kunskapsstöd. Det innefattar att utveckla samarbetet med kommunerna, nyttja patientkraften och stärka patientperspektivet samt följa upp och förbättra resultatet av arbetet.

Vårens webbinarier vänder sig brett till alla med en roll inom kunskapsstyrning och vårdnära verksamhetsutveckling; ordförande och ledamot i RPO eller RSG, representant i LPO, LSG eller LAG, deltagare i NPO, NSG eller NAG, med flera. Till webbinarierna inbjuds också linjechefer, verksamhetsutvecklare och andra involverade på olika nivåer och verksamheter i respektive region.

Ambitionen är att belysa arbetet i ett brett perspektiv för att möjliggöra deltagande från så många som möjligt. Syftet är att ge fördjupade insikter i kunskapsstyrningsarbetet och visa på goda exempel från vår norra sjukvårdsregion samt skapa en möjlighet att utbyta erfarenheter med andra som har motsvarande roller.

Oberoende var ni befinner er i ert arbete hoppas vi att innehållet i en eller flera träffar passar just dig!

Viktiga datum att notera i din almanacka

· Tisdag den 12 mars 14:00-16:00

Vad är kunskapsstyrning?

På detta webbinarium får du en inblick i vad som menas med kunskapsstyrning. Hur strukturen för arbetet ser ut, både nationellt, sjukvårdsregionalt och lokalt. Hur hänger det ihop med evidens och verksamhetsutveckling? Hur har systemet utvecklats under dessa år och vad är fokus och riktning framåt? Vi hoppas kunna ge dig en fördjupad inblick i systemet för kunskapsstyrning samt chans till att ta del av lärdomar och erfarenhetsutbyte.
Anmälan görs här
Du kommer att få en kalenderbokning med uppkopplingslänk när du anmäler dig.

· Torsdag den 23 maj 14:00-16:00
Implementering, mer information kommer en månad innan aktuellt avsnitt
Anmälan görs här
Du kommer att få en kalenderbokning med uppkopplingslänk när du anmäler dig.

· Onsdag den 25 september 14:00-16:00
Uppföljning, mer information kommer en månad innan aktuellt avsnitt
Anmälan görs här
Du kommer att få en kalenderbokning med uppkopplingslänk när du anmäler dig.

· Tisdag den 5 november 14:00-16:00
Patient- och närståendemedverkan, mer information kommer en månad innan aktuellt avsnitt
Anmälan görs här
Du kommer att få en kalenderbokning med uppkopplingslänk när du anmäler dig.

· Kommunsamverkan här finns inget datum bestämt ännu

Sidan kommer att uppdateras med information om innehållet en månad innan aktuellt avsnitt.

Har du frågor går det bra att kontakta

anders.edstrom@regionvasterbotten.se

helen.abrahamsson@norrarf.se

maria.b.marklund@norrarf.se

Sidan senast uppdaterad: 3 mars 2024

Skriv ut sida