Nya nationella riktlinjer för vård vid obesitas

2022-10-28 08.30 - 15.30 Online Berörda professioner och verksamheter, patientföreträdare, ledande tjänstepersoner, politiker och patientnämnd inom norra sjukvårdsregionen och berörda delar i kommuner

Välkommen till sjukvårdsregionalt seminarium tillsammans med Socialstyrelsen

Om nya nationella riktlinjer för vård vid obesitas

Innehåll under dagen

  • Socialstyrelsen presenterar remissversionen av riktlinjerna
  • Presentation av resultat från gapanalysenkät och utmaningar inom Norra sjukvårdsregionen
  • Gruppdiskussioner om möjligheterna och utmaningarna inom riktlinjens områden

se vidare inbjudan med anmälan

Sidan senast uppdaterad: 3 mars 2024

Skriv ut sida