Nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism

2022-12-15 09.00 - 13.00 Online Berörda professioner och verksamheter, patientföreträdare, ledande tjänstepersoner, politiker och patientnämnd inom norra sjukvårdsregionen och kommunerna

Välkommen till sjukvårdsregionalt seminarium tillsammans med Socialstyrelsen

Om nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism

 

Innehåll under dagen

  • Socialstyrelsen presenterar remissversionen av riktlinjerna
  • Presentation av resultat från gapanalysenkät och utmaningar inom Norra sjukvårdsregionen
  • Gruppdiskussioner om möjligheterna och utmaningarna inom riktlinjens områden i hälso- och sjukvård samt kommuner

se vidare inbjudan med anmälan

Sidan senast uppdaterad: 19 juli 2024

Skriv ut sida